Muhammed Ali

Amerikan Emperyalizminin En Büyük Düşmanlarından